user_mobilelogo
21.50zł
Bayer:

Lek:

11.50zł
Polfa S.A:

Lek:

6.70zł
US Pharma.:

Lek:

14.50zł
US Pharma.:

Lek:

21.50zł
US Pharma.:

Lek:

29.99zł
US Pharma.:

Lek:

5.95zł
US Pharma.:

Lek:

8.90zł
US Pharma.:

Lek:

18.50zł
US Pharma.:

Lek:

14.99zł
Hasco:

Lek:

7.50zł
USP Zdrowie:

Lek:

11.50zł
US Pharma.:

Lek:

21.50zł
USP Zdrowie:

Lek:

5.99zł
USP Zdrowie:

Lek:

19.99zł
USP Zdrowie:

Lek:

30.50zł
USP Zdrowie:

Lek:

9.10zł
Polpharma:

Lek:

12.99zł
Reckitt :

Lek:

11.55zł
Reckitt :

Lek:

17.99zł
Reckitt :

Lek:

19.99zł
Novartis:

Lek:

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1