user_mobilelogo
16.50zł
Polpharma:

Dietetyczny środek spożywczy:

16.55zł
Polpharma:

Suplement :

16.55zł
Polpharma:

Suplement :

16.50zł
Aflofarm:

Suplement :

9.50zł
Smart Pharma:

Suplement :

14.50zł
Polpharma:

Dietetyczny środek spożywczy:

19.99zł
Berlin:

Lek:

16.50zł
Berlin:

Lek:

25.99zł
Aboca:

Wyrób med.:

15.50zł
Biomed:

Dietetyczny środek spożywczy:

15.50zł
Biomed:

Dietetyczny środek spożywczy:

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1