user_mobilelogo
13.99zł
US Pharma.:

11.50zł
14.50zł
Aflofarm:

9.99zł
Aflofarm:

15.50zł
Phytopharm:

Lek:

13.50zł
Hasco:

Lek:

20.50zł
Abbott:

Wyrób med.:

25.50zł
Heel:

Lek:

12.50zł
Phytopharm:

Suplement :

10.50zł
Teva:

Lek:

15.50zł
Teva:

Lek:

9.50zł
Aflofarm:

Suplement :

9.50zł
Silesiapharm:

Wyrób med.:

13.50zł
MPC:

Wyrób med.:

19.50zł
Reckitt :

Lek:

13.80zł
Reckitt :

Lek:

20.40zł
Olimp:

Suplement :

41.50zł
Abigo:

16.50zł
Novartis:

Lek:

15.50zł
Pierre Fabre:

Suplement :

9.99zł
Aflofarm:

6.50zł
Aflofarm:

Suplement :

15.50zł
Polpharma:

Suplement :

15.50zł
Mcneil:

Lek:

29.99zł
Novascon:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1