user_mobilelogo
10.50zł
14.50zł
Aflofarm:

14.50zł
Aflofarm:

12.99zł
Phytopharm:

Lek:

22.50zł
Phytopharm:

Lek:

11.50zł
Hasco:

Lek:

19.90zł
Abbott:

Wyrób med.:

25.50zł
Heel:

Lek:

10.50zł
Phytopharm:

Suplement :

14.50zł
Teva:

Lek:

9.50zł
Teva:

Lek:

14.50zł
Teva:

Lek:

17.99zł
Aboca:

Wyrób med.:

23.99zł
Aboca:

Wyrób med.:

14.50zł
Gedeon :

Lek:

8.99zł
Aflofarm:

Suplement :

10.50zł
Silesiapharm:

Wyrób med.:

15.50zł
MPC:

Wyrób med.:

17.80zł
Aflofarm:

Lek:

17.50zł
Aflofarm:

Lek:

25.50zł
Reckitt :

Lek:

11.20zł
Reckitt :

Lek:

25.50zł
Reckitt :

Lek:

25.50zł
Reckitt :

Lek:

41.50zł
Abigo:

14.50zł
Novartis:

Lek:

14.50zł
Glaxo:

Lek:

9.50zł
Galena:

Lek:

8.50zł
Hasco:

Lek:

15.50zł
Pierre Fabre:

Suplement :

6.50zł
Aflofarm:

Suplement :

9.50zł
Polpharma:

Suplement :

15.50zł
Polpharma:

Suplement :

15.50zł
Mcneil:

Lek:

29.99zł
Novascon:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1