user_mobilelogo
29.99zł
Farma Derma:

Wyrób med.:

31.50zł
Farma Derma:

Wyrób med.:

29.90zł
Wyrób med.:

Wyrób med.:

55.50zł
Biomed:

21.50zł
Aflofarm:

Wyrób med.:

21.50zł
Aflofarm:

Wyrób med.:

17.50zł
Aflofarm:

31.30zł
Verco:

Wyrób med.:

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1