user_mobilelogo
41.62zł
Suplement diety:

Ilość:
20.35zł
Suplement diety:

Ilość:
70.90zł
Suplement diety:

Ilość:
70.90zł
Suplement diety:

Ilość:
70.90zł
Suplement diety:

Ilość:
44.35zł
Suplement diety:

Ilość:
44.35zł
Suplement diety:

Ilość:
44.35zł
Suplement diety:

Ilość:
44.35zł
Suplement diety:

Ilość:
  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1