user_mobilelogo
12.85zł
Upsa:

Lek:

Ilość:
12.55zł
Upsa:

Lek:

Ilość:
13.90zł
US Pharma.:

Lek:

Ilość:
13.30zł
US Pharma.:

Lek:

Ilość:
5.88zł
Polpharma:

Lek:

Ilość:
6.66zł
Polpharma:

Lek:

Ilość:
9.50zł
Hasco:

Lek:

Ilość:
7.50zł
Polpharma:

Lek:

Ilość:
15.10zł
Novartis:

Lek:

Ilość:
16.90zł
Novartis:

Lek:

Ilość:
19.44zł
Wick Pharma:

Lek:

Ilość:
13.10zł
Forfarm:

Lek:

Ilość:
  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1