user_mobilelogo
19.50zł
Bayer:

Lek:

12.85zł
Upsa:

Lek:

13.50zł
Upsa:

Lek:

17.50zł
US Pharma.:

Lek:

15.50zł
US Pharma.:

Lek:

5.88zł
Polpharma:

Lek:

6.66zł
Polpharma:

Lek:

9.50zł
Hasco:

Lek:

7.50zł
Polpharma:

Lek:

16.50zł
Novartis:

Lek:

16.90zł
Novartis:

Lek:

18.50zł
Forfarm:

Lek:

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1