user_mobilelogo
9.50zł
Herbapol:

Lek:

21.50zł
Sanofi:

Lek:

24.50zł
Sandoz:

Lek:

12.90zł
Nordfarm:

Suplement :

10.50zł
Aflofarm:

Suplement :

8.99zł
Teva:

Suplement :

18.50zł
Teva:

Suplement :

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

10.50zł
Herbapol:

Lek:

10.50zł
Herbapol:

Lek:

11.50zł
Herbapol:

Lek:

9.99zł
Herbapol:

Lek:

3.95zł
Polski lek:

Lek:

6.70zł
Aflofarm:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1