user_mobilelogo
13.50zł
Aflofarm:

Suplement :

14.50zł
Aflofarm:

Suplement :

25.50zł
Egis:

Suplement :

18.50zł
Orkla Healt:

Suplement :

18.50zł
Orkla Healt:

Suplement :

35.50zł
Adamed:

Suplement :

74.50zł
Boehringer:

Suplement :

25.00zł
Solinea:

Suplement :

11.50zł
Aflofarm:

Suplement :

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

25.50zł
USP Zdrowie:

Suplement :

13.50zł
Aflofarm:

Suplement :

5.50zł
Zdrovit:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1