user_mobilelogo

§Warunki ogólne


Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie:
pigulkazdrowia.pl (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez:
Woźniak i Wspólnicy Sp. J z siedzibą 34-100 Wadowice przy ul. Lwowskiej 85
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000277984,
NIP: 551-248-66-52 ; REGON 120452404; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwanej dalej Apteką, podlegającą pod 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. (32) 208-74-68
www.wif.katowice.pl

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówienia
za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§Oferta


1) Wszystkie produkty sprzedawane w Aptece zostały dopuszczone
do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych
władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych
podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane
w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2) Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

3) Apteka prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi
i nie prowadzi obrotu hurtowego.

4) Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek,
znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych.

5) Zawartość strony www.pigulkazdrowia.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika,
logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego.
Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością
bez pisemnego zezwolenia.

6) Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.pigulkazdrowia.pl
służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Zdjęcia w niektórych przypadkach

Opisy produktów mają formę skróconą.
Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
może zagrażać życiu i zdrowiu. 

Apteka nie ponosi odpowiedzialności
za zmianę szat graficznych opakowań
poszczególnych produktów , zdjęcia są
w takich przypadkach rzeczą umowną.

7) Ceny opisane na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT

8) Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

9) Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji
promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość
produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

10) Ceny produktów na stronie www.pigulkazdrowia.pl oraz organizowane
akcje mogą się różnić od oferty apteki ogólnodostępnej.

11)Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie
zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań
(zgodnie z art. 71 k.c.)

 

§Składanie zamówień i ich realizacja


1) W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez
Aptekę na stronie www.pigulkazdrowia.pl Kupujący zobowiązany jest
wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2) Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie
przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia,

3) Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

4) Wybranie funkcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczne z jego zamknięciem.
Zamówienie nie może zostać połączone z innym zamówieniem
oraz zmienione, pod względem jego zawartości.

5) Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności,
powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w Aptece
towary w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia,
na rachunek Apteki  62 1750 1048 0000 0000 2723 0652

6) O aktualnym przewidywanym terminie realizacji opłaconego
zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy w momencie
potwierdzenia zamówienia przez klienta.

7) Realizacja i wysyłka produktów następuje nie później
niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

Daty opłacenia zamówienia za pośrednictwem
szybkiego przelewu internetowego
Daty wpływu przelewu na konto apteki w przypadku przelewu tradycyjnego
Złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówka za pobraniem

9) Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji
zamówienia w następujących przypadkach:

-Formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może
skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu
weryfikacji jej danych teleadresowych
-Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP
po złożeniu zamówienia przez kupującego.Istnieje podejrzenie, że leki zawierające
substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne
leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane
lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego
-Zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów
prawa dotyczacych prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i
bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

10) Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny
lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. Warunkiem wystawienia
przez Aptekę faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia
dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego,
a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL.
Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 

§Płatności i dostawa


1) Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar:
przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Apteki;
kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym ;
przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej

2) Zamówiony przez kupującego produkt Apteka wysyła za pośrednictwem
firmy kurierskiej UPS.

3) Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika
umieszczonego na stronie Apteki . W przypadku gdy zamówienie
mieści się w odpowiednich kryteriach wartości, podanych na stronie
www.pigulkazdrowia.pl koszt przesyłki pokrywa Apteka.

4) Apteka zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu
zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak
odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie
w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.

 

Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 t.j.).  Zamówienie leku z wybraniem innego ,niż sugeruje powyższa ustawa kuriera,  oraz zaakceptowanie przez klienta niniejszego regulaminu , skutkuje zgodą kupującego na ewentualne konsekwencje braku monitorowania temperatur  w trakcie transportu leku.

 

5)Przed odbiorem przesyłki od dostawcy kupujący zobowiązany jest sprawdzić,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy
zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę.
W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić
przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem
poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

6) W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki z uwagi
na jej uszkodzenie apteka ponownie wyśle kupujacemu zamówiony
towar w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uszkodzonej przesyłce.

7) W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta
z przyczyn niezależnych od sklepu pigulkazdrowia.pl
klient ponosi koszty transportu przesyłki.

 

§Reklamacja i zwroty


1) Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy
(tj. od dnia złożenia zamówienia).
Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c.
są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne
mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej
lub niewłaściwego ich wydania.

3) Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez
kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami,
bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.

4) Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura)
, kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji), oraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym TUTAJ

5) Koszt zwrotu pokrywa Kupujący . W przypadku odstąpienia przez Kupującego
od umowy po otrzymaniu przesyłki, Apteka zwraca Kupującemu wyłącznie cenę
sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym TUTAJ.

6) Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją:
"zwrot towaru". Zwroty należy przesyłać na adres:
Apteka Bądź Zdrów 43-300 Bielsko Biała ul. Cyniarska 30

7) Apteka zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej
po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.

8)

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich od 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie możliwość rozstrzygania sporów konsumenckich przez internet za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

INETRNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

wspólne logo aptek internetowych EU PL

banki1