user_mobilelogo
16.55zł
Aflofarm:

Suplement diety:

Ilość:
21.50zł
Olimp:

Suplement diety:

Ilość:
28.50zł
Farma Derma:

Wyrób medyczny:

Ilość:
29.99zł
Farma Derma:

Wyrób medyczny:

Ilość:
26.50zł
Wyrób medyczny:

Ilość:
26.50zł
Medagro:

Wyrób medyczny:

Ilość:
21.50zł
Aflofarm:

Wyrób medyczny:

Ilość:
17.50zł
Aflofarm:

Wyrób medyczny:

Ilość:
30.90zł
Verco:

Wyrób medyczny:

Ilość:
35.50zł
Merck:

Suplement diety:

Ilość:
44.50zł
Verco:

Suplement diety:

Ilość:
13.44zł
Polski lek:

Suplement diety:

Ilość:
28.30zł
Aflofarm:

Suplement diety:

Ilość:
25.50zł
Aflofarm:

Suplement diety:

Ilość:
23.00zł
Aflofarm:

Suplement diety:

Ilość:
18.99zł
Aflofarm:

Suplement diety:

Ilość:
  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1