Polityka prywatności Apteka internetowa Pigułka Zdrowia

Administrator danych

Woźniak i Wspólnicy Sp. J z siedzibą 34-100 Wadowice przy ul. Lwowskiej 85

Cel przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą w celu wykonania zamówienia, złożonego w aptece Pigułka Zdrowia

Zabezpieczenia danych osobowych klienta

tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, oraz ich gromadzenie /h3>

szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera

z danymi osobowymi pracują jedynie osoby upoważnione przez administratora apteki internetowej Pigułka Zdrowia.

Pliki cookies

Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów


Polityka prywatności

Polityka prywatności to część Regulaminu Apteki Internetowej Pigułka Zdrowia. 
Akceptując regulamin naszej apteki akceptują Państwo Politykę Prywatności, 
która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Administrator

Woźniak i Wspólnicy Sp. J z siedzibą 34-100 Wadowice przy ul. Lwowskiej 85 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000277984, NIP: 551-248-66-52 ; REGON 120452404 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922), które zebrał i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że będzie je przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) od dnia jego wejścia w życie;

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane będą w celu wykonania zamówienia, złożonego w aptece Pigułka Zdrowia
przez klienta , zarówno logującego się do sklepu jak kupującego jako gość.
Przetwarzanie danych obejmuje:
-kontakt z Klientami (telefonicznie, mailowo)
-prowadzenie księgowości
-weryfikację autentyczności Danych podanych przez Klientów w procesie rejestracji i zamawiania.
Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie 
w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych klienta

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych
1) tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, oraz ich gromadzenie , 
2) szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera, 
3) z danymi osobowymi pracują jedynie osoby upoważnione przez administratora
apteki internetowej Pigułka Zdrowia.
Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

 1. Jakiego rodzaju dane przetwarzamy w naszej aptece internetowej?

  1.1 Dane osobowe pracowników i osób obsługujących aptekę internetową Pigułka Zdrowia. Osoby w/w zatrudnione są na umowę o pracę w siedzibie administratora i właściciela Woźniak i Wspólnicy Sp. J.

  1.2 Dane osobowe pracowników wyznaczonych do opieki nad apteką internetową Pigułka Zdrowia , przez administratora firm kurierskich skonsolidowanych pod marką Apaczka.pl 

  1.3 Dane osobowe klientów apteki internetowej Pigułka Zdrowia, którzy

  w trakcie dokonywania zakupów , dobrowolnie i zgodnie z regulaminem

  udostępniają swoje dane w celu otrzymania złożonego zamówienia.

  1.4 Dane osobowe osób, które drogą mailową wystosowują zapytania do

  apteki internetowej Pigułka Zdrowia.

  1.5 Dane osobowe osób, które dobrowolnie zapisują się do newslettera apteki internetowej Pigułka Zdrowia.

  Dane osobowe , które są przetwarzane to:

  Imię i Nazwisko

  Adres płatnika

  Adres wysyłki

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Nr konta bankowego

 2. Skąd mamy dane osobowe?

  1.1 Formularz zakupowy dla klientów rejestrujących się w aptece internetowej Pigułka Zdrowia

  1.2 Formularz zakupowy dla klientów, którzy dokonują zakupu jako „gość”, wpisując jednorazowo swoje dane w celu dokonania zakupu w aptece internetowej Pigułka Zdrowia.

  1.3 Newsletter- okresowo pojawiający się na stronie apteki internetowej, do którego dobrowolnie zapisują się osoby zainteresowane.

 3. Cele gromadzenia danych osobowych

  1.1 Cele zakupowe- poprawne zrealizowanie zakupów złożonych przez klientów.

  1.2 Cele marketingowe- nieregularne wysyłanie porad klientom, którzy dobrowolnie zapisali się do newslettera apteki internetowej Pigułka Zdrowia.

 4. Kto ma dostęp do danych osobowych 

  4.1 Osoba administratora apteki internetowej Pigułka Zdrowia przypisana do pełnienia tej roli przez właściciela sklepu, posiadająca umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

  4.2 Osoby upoważnione w dziale księgowym, w celu rozliczania przychodu, rozchodu , oraz właściwego opodatkowania sprzedaży jaka odbywa się w aptece internetowej Pigułka Zdrowia, posiadające umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

  4.3 Osoby administrujące panel klienta firmy kurierskiej, odpowiedzialnej

  za właściwe przesyłanie zamówień klientów, posiadające umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 5. Lokalizacja danych gromadzonych danych osobowych

  5.1 Siedziba apteki internetowej Pigułka Zdrowia – Apteka Bądź Zdrów

  43-300 Bielsko Biała ul. Cyniarska 30. Wersja papierowa złożonych przez klientów zamówień + list przewozowy potwierdzający nadanie paczek przechowywane są w zamykanej szafie. Przechowywanie do 5 lat.

  5.2 Panel administracyjny joomla apteki internetowej Pigułka Zdrowia.

  Narzędzie sklepu internetowego j2store.

 6. Narzędzia , które służą do przetwarzania danych osobowych

6.1 Panel administracyjny j2store , na którym oparty jest system sklepu internetowego.

6.2 Panel klienta firmy kurierskiej apaczka.pl , na którym nadawane są zaadresowane zamówienia do klientów, którzy dokonali zakupów w aptece internetowej Pigułka Zdrowia.

Zabezpieczenia danych osobowych

Certyfikaty zabezpieczające stronę internetową www.pigulkazdrowia zakupione przez właściciela apteki internetowej Pigułka Zdrowia , a administrowane przez właściciela hostingu, na którym umieszczona jest domena apteki internetowej – Nazwa.pl

Program antywirusowy obsługujący komputery stacjonarne i przenośne , na których prowadzona jest administracja strony i czynności związane z realizowaniem zamówień.

Zabezpieczenia ze strony właściciela hostingu Nazwa.pl, w celu zabezpieczenia wykupionego serwera, na którym zarejestrowana jest apteka internetowa Pigułka Zdrowia.

Osoba obsługująca aptekę internetową – administrator działu zakupowego ,posiada odpowiednie upoważnienie ze strony właściciela( Sp. J Woźniak i Wspólnicy ) na przetwarzanie danych osobowych. 

Uwagi końcowe

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" 
pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, 
jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących 
korzystania przez Klientów ze Sklepu. 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób 
serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.


INSPEKTORAT

Apteka podlega pod WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

INSPEKTORAT


ZEZWOLENIE

Numer zezwolenia na prowadzenie apteki DNAiH. 8520.1.233.2014

ZEZWOLENIE


MOJE KONTO
Sprawdź swoje zamówienia