user_mobilelogo
14.50zł
Aflofarm:

Suplement :

12.50zł
Galena:

Suplement :

17.50zł
Sanofi:

* Suplement :

13.99zł
Sanofi:

Lek:

5.50zł
Unipharm:

Suplement :

17.50zł
Lek-am:

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

22.50zł
Olimp:

Suplement :

22.50zł
Olimp:

Suplement :

14.10zł
16.50zł
Curtis:

Lek:

14.50zł
Curtis:

Lek:

13.50zł
Aflofarm:

Suplement :

17.80zł
Aflofarm:

Suplement :

35.55zł
Egis:

Suplement :

18.50zł
Orkla Healt:

Suplement :

15.80zł
Orkla Healt:

Suplement :

74.50zł
Boehringer:

Suplement :

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

25.00zł
Solinea:

Suplement :

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

12.50zł
Aflofarm:

Suplement :

16.50zł
Aflofarm:

Suplement :

9.90zł
Polski lek:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1