user_mobilelogo
30.50zł
Thea:

środki hig.:

33.50zł
Thea:

Wyrób med.:

28.90zł
Bausch:

Wyrób med.:

48.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

36.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

49.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

8.99zł
Polfa S.A:

Wyrób med.:

10.50zł
Medana :

Wyrób med.:

22.50zł
Polpharma:

Wyrób med.:

26.50zł
Olimp:

Suplement :

17.80zł
Olimp:

Suplement :

40.50zł
Allergan:

10.50zł
Polpharma:

Lek:

15.50zł
Polpharma:

Suplement :

35.50zł
Medana :

Suplement :

39.50zł
Thea:

Wyrób med.:

19.50zł
Blau-Farma:

Wyrób med.:

10.50zł
S-Lab:

Wyrób med.:

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1