user_mobilelogo
20.50zł
Sanofi:

Lek:

30.50zł
Thea:

środki hig.:

16.50zł
Suplement :

Wyrób med.:

14.50zł
Adamed:

Lek:

29.88zł
Adamed:

Wyrób med.:

28.50zł
Thea:

Wyrób med.:

28.90zł
Bausch:

Wyrób med.:

48.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

36.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

49.50zł
Ursapharm:

Wyrób med.:

8.20zł
Polfa S.A:

Wyrób med.:

9.20zł
Medana :

Wyrób med.:

19.50zł
Polpharma:

Wyrób med.:

23.85zł
Olimp:

Suplement :

15.50zł
Polpharma:

Suplement :

14.50zł
Polpharma:

Suplement :

61.50zł
Medana :

Suplement :

35.50zł
Alcon:

Suplement :

39.50zł
Thea:

Wyrób med.:

19.50zł
Blau-Farma:

Wyrób med.:

17.50zł
S-Lab:

Suplement :

  _______________________________________________ 

Jeżeli w skład Twojego zamówienia wchodzi lek masz możliwość w trakcie finalizowania zakupów wybrać specjalny sposobu transportu zgodny z Prawem farmaceutycznym i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Dostawa przesyłki kurierem UPS | Poltraf zapewnia najwyższy standard dostaw farmaceutycznych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Transport produktów leczniczych odbywa się w wydzielonej do tego przestrzeni w środkach transportu, która gwarantuje:

 

- kontrolowanie temperatury w czasie transportu
- ochronę produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed

mikroorganizmami i szkodnikami
- warunki, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym dostęp do produktów leczniczych
- warunki, które zabezpieczają je przed pomieszaniem i skażeniem

________________________________________________

banki1