Login

Gość

Wyrejestrowany jako gość? Podaj adres e-mail oraz unikatowy token aby zobaczyć swoje zamówienie

INSPEKTORAT

Apteka podlega pod WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

INSPEKTORAT


ZEZWOLENIE

Numer zezwolenia na prowadzenie apteki DNAiH. 8520.1.233.2014

ZEZWOLENIE


MOJE KONTO
Sprawdź swoje zamówienia